Politechnika WrocławskaStudiachStopnie i systemy studiówIndywidualny tok nauczania na Politechnice Wrocławskiej English version
 
Strona główna
 
 
 
Regulamin studiów

do ściągnięcia (251 KB)

 
 
 

Indywidualny tok nauczania na Politechnice Wrocławskiej


O indywidualny tok nauczania mogą ubiegać się studenci osiągający wysokie wyniki w nauce (co potwierdza odpowiednia średnia ocen). Regulamin studiów dopuszcza także możliwość podjęcia indywidualnego toku studiów m.in. w przypadku osób będących w szczególnej sytuacji, np. po powrocie z zagranicy, po chorobie, w przypadku niepełnosprawności lub ciąży.
Indywidualny tok nauczania na Politechnice Wrocławskiej

Indywidualny tok nauczania to alternatywa sprzyjająca zdolnemu studentowi, gdyż daje mu możliwość zaliczenia przedmiotów wymaganych w toku nauki w ustalonym indywidualnie czasie i formie. Zgodę na taki tryb studiowania podejmuje się na uczelni zgodnie
z regulaminem studiów. 
 


Student może studiować według indywidualnego programu nauczania i planu studiów na zasadach ustalonych przez radę wydziału. Zasady te winny zawierać m.in.: procedurę wnioskowania, zakres indywidualizacji, role doradcy toku studiów lub opiekuna oraz sposób zatwierdzania indywidualnych programów nauczania i planów studiów.
z regulaminu studiów


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą indywidualnego programu studiów (IPS):
 
Wydziału Mechanicznego

 

  
 
CMS - Unity Content Manager